Podlegające Ustawie

1/ZP/2017

Nr ogłoszenia: 16100 - 2017 z dnia 30.01.2017 r.

Data zakończenia: 07.03.2017 r.

 

Aktualizacja: 13.02.2017 r. - godz. 9:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf.


Aktualizacja: 07.02.2017 r.

Protokół otwarcia ofert - plik pdf.

 

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu, Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich oraz Sądu Rejonowego w Sulęcinie wraz z terenami przyległymi do budynków.

Ogłoszenie 1/ZP/2017

1/ZP/2017 SIWZ

1/ZP/2017 SIWZ edytowalny dokument MS Word

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.02.2017, godzina: 10:00.