Podlegające Ustawie

2/ZP/2017

Nr ogłoszenia: 57258 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.

Data zakończenia: 18.05.2017 r.

 

Aktualizacja: 19.05.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja 16.05.2017 r.:

Przedłużenie terminu.

Aktualizacja 24.04.2017 r.:

Wycofanie z oceny.

Aktualizacja 21.04.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Aktualizacja 19.04.2017 r.:

Protokół otwarcia ofert.

Aktualizacja 14.04.2017 r.:

Odpowiedź na zapytanie.

Aktualizacja 12.04.2017 r.:

Odpowiedź na zapytanie.

 

Remont instalacji elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu.

Ogłoszenie 2/ZP/2017

2/ZP/2017 SIWZ

2/ZP/2017 SIWZ edytowalny dokument MS Word

2/ZP/2017 Projekt wykonawczy

2/ZP/2017 Przedmiar

2/ZP/2017 STWiOR

2/ZP/2017 wzór umowy

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.04.2017, godzina: 10:00.