Sygn. akt I C 1351/17 - zarządzenie z dnia 17.04.2018 r.

Sygn. akt I C 1351 /17
ZARZĄDZENIE
dnia 17.04.2018 r.
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w następującym składzie:
Przewodnicząca: SSO Jolanta Rutkowska
po rozpoznaniu w dniu 17.04.2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie przeciwko Markowi Jakubowskiemu o zapłatę
zarządza
ustanowić dla pozwanego Marka Jakubowskiego (ostatnio zamieszkałego przy ulicy Dembowskiego 2c/6 w Gorzowie Wielkopolskim), którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie Marcina Pawliny (adres: Kancelaria Adwokacka, ulica Walczaka 12C/2, Gorzów Wielkopolski) w celu reprezentowania pozwanego Marka Jakubowskiego w sprawie z powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie przeciwko Markowi Jakubowskiemu o zapłatę zawisłej przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp –art. 144 kpc.
SSO Jolanta Rutkowska

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I C 1351/17 - zarządzenie z dnia 17.04.2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-17
Publikacja w dniu:
2018-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-17
Publikacja w dniu:
2018-05-17
Opis zmiany:
b/d